kontakt: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, tel. 32 271 24 49 w. 14; 601 720 508,
e-mail: harasimowicza@kopalniasztuki.com


Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć

7 sierpnia 2014
Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż od dnia dzisiejszego przyjmujemy zapisy na dodatkowo uruchomiony kurs prawa jazdy kategorii C dla 13 osób. Pierwsze zajęcia zaplanowano na początek września. Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz o wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego. Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce REKRUTACJA. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48 609 599 570

7 sierpnia 2014
W związku z realizacją Projektu nr WND-POKL 08.01.01-24-598/11 pod nazwą: „Wykwalifikowane służby ratownicze w powiecie raciborskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza potencjalnych wykonawców do zapoznania się z niżej wymienionym ogłoszeniem OGŁOSZENIE

28 sierpnia 2013
Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 14 lipca br. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, 28 uczestników naszego projektu uzyskało uprawnienia ratownika. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Ostatnia grupa rozpocznie zajęcia w przyszłym roku.

28 sierpnia 2013
Trwają zajęcia w ramach kursu na prawo jazdy kategorii C. Powoli, do egzaminu przygotowuje się pierwsza grupa 15 uczestników kursu. Za wszystkich kursantów trzymamy kciuki!

28 sierpnia 2013
Na wrzesień br. zaplanowano uruchomienie dwóch kolejnych kursów – obsługi pił spalinowych oraz kursu na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Szczegółowy harmonogram zajęć już wkrótce.

5 czerwca 2013
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w tej chwili dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na kurs kwalifikowanej I pomocy w grupie, która rozpocznie zajęcia w 2014 r., oraz na szkolenia z zakresu współpracy w grupie pod wpływem stresu. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w pozostałych kursach i szkoleniach przyjmowane są na listę rezerwową.

22 maja 2013
Z przyjemnością informujemy, że już w ten weekend (25-26 maja) ruszają pierwsze kursy i szkolenia. Dwie grupy rozpoczną zajęcia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz współpracy w grupie pod presją stresu. Szczegółowy harmonogram zajęć do pobrania w zakładce KURSY I SZKOLENIA/KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC.

29 kwietnia 2013
Trwa nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szkolenia z zakresu współpracy w zespole pod presją stresu. Pierwsze zajęcia zaplanowano na połowę maja. Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz o wypełnienie i złożenie formularza rekrutacyjnego. Wszystkie dokumenty dostępne są w zakładce REKRUTACJA.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu:
01 marca 2013 r. - 31 października 2014 r.
Obszar realizacji projektu:
województwo śląskie, powiat raciborski
czytaj więcej...
.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 150 osób aktywnych zawodowo zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatu raciborskiego, zatrudnionych w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej lub Zakładzie Karnym w Raciborzu, lub też planujących w najbliższym czasie podjąć taką współpracę, które wyrażą chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach z zakresu ratownictwa medycznego i wodnego.

Szczególnie serdecznie do udziału w szkoleniach zapraszamy kobiety.


 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
  Celem kursu jest przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia. Kurs zostanie przeprowadzony w 3 grupach 15-osobowych.
  czytaj więcej...
 • Kurs stermotorzysty żeglugi śródlądowej.
  Celem kursu jest umożliwienie uzyskania uprawnień zawodowych do prowadzenia łodzi motorowej o dł. do 20 m i pojemności maksymalnej 12 osób bez ograniczenia mocy silnika.
  czytaj więcej...
 • Kurs obsługi pił spalinowych
  Kurs ma na celu nabycie i opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi pilarki spalinowej (zasady eksploatacji, analiza usterek, konserwacja, wybrane techniki pracy).
  czytaj więcej...
 • Kurs prawa jazdy kategorii C
  Kurs ma na celu zdobycie uprawnień do kierowania pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, wykorzystywanym w trakcie akcji ewakuacyjnych i ratowniczych.
  czytaj więcej...
 • Szkolenie w zakresie współpracy pod presją stresu
  Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat profesjonalnego zarządzania stresem, szczególnie przydatnej w warunkach akcji ewakuacyjnej i ratowniczej.
  czytaj więcej...

  Udział w szkoleniach jest bezpłatny!


 • Proces rekrutacji uwzględniał będzie zasadę równych szans, w tym równości płci. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w Biurze Projektu, w jednostkach służb ratownictwa na terenie powiatu raciborskiego oraz na stronie internetowej Projektu. Podstawowe kryteria rekrutacji:
 • wiek 18-64 lata;
 • miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie powiatu raciborskiego;
 • zatrudnienie na podstawie stosunku służbowego, umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej lub Zakładzie Karnym w Raciborzu lub w przypadku innego miejsca zatrudnienia – oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy w w/w jednostkach;
 • prawo jazdy kategorii B – dotyczy uczestników kursu na prawo jazdy kategorii C;
 • kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby zatrudnione w jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej lub Zakładzie Karnym w Raciborzu).

  Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu, aż do uzyskania wymaganej liczby uczestników.
  czytaj więcej i pobierz dokumenty rekrutacyjne...
  .

 • galeria

  dol 1
  dol 2
  dol 3